Huisregels

 • Minimum leeftijd 18 jaar, de minimum leeftijd kan verschillen per event.
 • Legitimatie verplicht.
 • Bij fouillering verplicht medewerking verlenen.
 • Garderobe verplicht. Rondslingerende jassen en tassen worden onder uw eigen verantwoordelijkheid verwijderd.
 • Gepaste kleding verplicht. Sportkleding, base-ballcaps en ontbloot bovenlijf verboden.
 • Er dient gebruik gemaakt te worden van de toiletten tegen betaling. Bij urineren in de tuin of het niet willen betalen bij de toilet volgt uitzetting.
 • Het lastigvallen van andere bezoekers wordt niet getolereerd.
 • Drankmisbruik verboden. Gevolg: uitzetting.
 • Drugbezit, druggebruik en/of drughandel verboden.
 • Slag-, steek-, vuurwapens en andere goederen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn verboden.
 • Flyering en andere promotie zonder toestemming verboden.
 • Bij calamiteiten onmiddellijk de portiers en/of het personeel waarschuwen.
 • Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen en de toegang voor langere tijd ontzegd.
 • Beeld- en geluidsopnamen gemaakt tijdens dit evenement kunnen zonder aankondiging en tegenprestatie worden gebruikt door de organisatie.
 • Videocamera’s registreren onregelmatigheden.
 • Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt de toegang ontzegd.