Privacy Policy & Cookies

Privacyverklaring en cookie statement van Winkel van Sinkel

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Als wij in ons verdere contact met jou gebruik maken van jouw persoonsgegevens, dan gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

 

Welke gegevens verwerken jullie?

Wij verwerken je gegevens voor onze dienstverlening, namelijk wanneer je een event organiseert, reservering boekt, ticket koopt, onze website bezoekt of contactformulieren gebruikt.

Wij bewaren je contactgegevens, betalings- en factuurgegevens en online geplaatste gegevens. Je kunt denken aan naam, adres, telefoonnummer, e-mail en betalingsgegevens. Wil je een volledig overzicht van de gegevens die we van jou verzameld hebben, dan kun je een inzageverzoek doen (zie: Wat zijn mijn rechten?).

 

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn bij:

  • Het sluiten van een overeenkomst (bijv. organiseren van een event) en de overeenkomst uit te voeren (bijv. afstemming per mail of het versturen van de factuur m.b.t. tot een evenement);
  • Je in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren voor marketingdoeleinden. Zie voor informatie ons cookiebeleid hierna;
  • Marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
  • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

 

Hoe kan ik mij afmelden voor jullie informatiemails?

De informatie over diensten willen wij je alleen aanbieden als je deze op prijs stelt. Je kun je op elk moment weer afmelden via de afmeldlink onderin onze mails, of door ons te mailen naar info@dewinkelvansinkel.nl.

 

Bestaat een klantprofiel van mij?

Wij gebruiken jouw gegevens niet om een klantprofiel te bouwen.

 

Welke bewaartermijn hanteren jullie?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Wij verwijderen je persoonsgegevens als je gedurende zeven jaar, gerekend vanaf het laatste wederzijdse contactmoment. Met andere woorden: ben je in de afgelopen zeven jaar niet meer actief geweest, dan vervalt je account en verwijderen wij je gegevens.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als analyse en marktonderzoek, of andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij kunnen je gegevens delen met onze externe dienstverleners, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons (zij verzorgen bijvoorbeeld ons reserveringssysteem). Wij maken dan afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Hiervoor hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Zo gebruiken we onder andere antivirus, antimalware en andere software om onze systemen te beschermen, maken we gestructureerd backups van onze gegevens, houden we onze software systematisch up-to-date en is onze website alleen in een veilige HTTPS-omgeving met SSL-certificaat te bezoeken.

 

 

Wat is jullie cookiebeleid?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op je apparatuur wordt geplaatst of uitgelezen. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend. Wij gebruiken op onze website de volgende soorten cookies:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen met andere derde partijen. Lees hier meer over het privacybeleid van Google.

Social media plugins van derde partijen
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Google, Facebook en Twitter. Deze cookies maken het mogelijk om video’s van YouTube, kaarten van Google Maps en tijdlijnen van Facebook en Twitter op onze website te embedden. Wij hebben geen invloed op hoe deze partijen omgaan met de verkregen informatie uit deze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyrichtlijnen van GoogleYouTubeFacebook enTwitter.

Ook plaatsen wij cookies van dehorecaplanner.nu, deze cookies worden geplaats om het mogelijk te maken een reservering bij ons te plaatsen of om te solliciteren naar een baan. dehorecaplanner.nu verwerkt deze gegevens namens ons en zullen met de verkregen informatie niks anders doen dan waarvoor de gegevens verstuurd zijn.

Geen cookies?
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat je browser geen of beperkte cookies van onze website mag aanvaarden. Hierbij kun je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen. Een andere manier om cookies tegen te gaan is met een browser-plugin als Privacy Badger. Hiermee is het mogelijk om per cookie te bepalen of deze opgeslagen mag worden en of deze je surfgedrag mag bijhouden. Let wel op: hierdoor krijg je mogelijk geen of beperkte toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website.

 

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen door ons te mailen op info@dewinkelvansinkel.nl

 

Kunnen jullie deze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

 

Vragen of opmerkingen?

Mail ons op info@dewinkelvansinkel.nl. Onze volledige contactgegevens kun je vinden op onze contactpagina.

 

Datum laatste versie: 19 juni 2018.